Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - Πανεπιστήμιο Πατρών


ΕΛΠεΙΔΑ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προσχολικής Εκπαίδευσης για Ικανότητες Δημιουργικότητας και γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής Ανάπτυξης

Καινοτόμο λογισμικό ΕΛΠΕΙΔΑ (Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προσχολικής Εκπαίδευσης για Ικανότητες Δημιουργικότητας και γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής Ανάπτυξης) με αντίστοιχα εκπαιδευτικά σενάρια χρήσης, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του νέου προγράμματος σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης για το ελληνικό σχολείο. Εκπαιδευτικό λογισμικό συμβατό με τις αναπτυξιακές (γνωστικές, κοινωνικές και κινητικές) ικανότητες των παιδιών 4 με 6 ετών, με ανοικτού τύπου και παιγνιώδους μορφής δραστηριότητες που καλύπτει με εγκάρσιο τρόπο το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του νηπιαγωγείου και συναφούς εκπαιδευτικού υλικού.

Κατεβάστε εδώ τον ιστότοπο με το σύνολο των λογισμικών και των σεναρίων


ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

...
Επεξεργαστής Ψηφιακών Αφηγήσεων - digital storytelling

Άρθρωμα για τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από τους μαθητές

...
Γράφω και Μαθαίνω με τον Κειμενογράφο

Άρθρωμα για την επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένων με δυνατότητα δημιουργίας πολυτροπικών κειμένων.

...
Το μαγικό κουτί των συναισθημάτων

Μαθησιακό αντικείμενο με 10 αληθινές φωτογραφίες - κάρτες για τα συναισθήματα που απεικονίζουν παιδιά/πρόσωπα και τα συναισθήματά τους.

...
Λογικό παζλ - Ζώα στην αυλή

Παιχνίδι για την ανάπτυξη της λογικής σκέψης.

...
Ο καιρός

Μαθησιακό Αντικείμενο που περιλαμβάνει ανοιχτή δραστηριότητα πλαισιωμένη με την αναπαράσταση μιαςνρουτίνας του νηπιαγωγείου που αφορά τα καιρικά φαινόμενα.

...
Εικονιστικά επαναληπτικά μοτίβα - Η χρωματιστή κάμπια

Άρθρωμα για την κατανόησή των επαναληπτικών μοτίβων.

...
Παιχνίδι μνήμης - Κάρτες

Παιχνίδι για την ανάπτυξη της μνήμης και της παρατηρητικότητας.

...
Συνδυασμοί και διατάξεις - Ο παγωτατζής

Άρθρωμα για την κατανόηση των εννοιών της διάταξης και των συνδυασμών.

...
Μικροί Ζωγράφοι

Άρθρωμα για την εξοικείωση των παιδιών με την σχεδίαση και την ζωγραφική καθώς και με βασικές γραφιστικές ικανότητες.

...
Ανακατεύοντας τα χρώματα

Άρθρωμα με δραστηριότητες για την μείξη των βασικών χρωμάτων (κόκκινο, κίτρινο, μπλε),

...
Μελάνι στον ωκεανό 1 : ανάπτυξη Υπολογιστικής Σκέψης σε βασικό περιβάλλον προγραμματισμού - έμφαση στις δεξιότητες αλγόριθμος (algorithm) και μοτίβο (pattern)

Άρθρωμα προγραμματισμού (εντάσσεται στις ΤΠΕ)

...
Προγραμματισμός 2

Άρθρωμα προγραμματισμού (εντάσσεται στις ΤΠΕ)

...
Παιχνίδι παρατηρητικότητας – Βρες τα αντικείμενα

Παραλλαγή των κλασικών παιχνιδιών παρατήρησης. Σκοπός του παιχνιδιού είναι το παιδί να βρει τα αναγραφόμενα αντικείμενα, ή να τοποθετήσει τα αναγραφόμενα αντικέιμενα στον χώρο.

...
Εισαγωγή Δεδομένων σε πίνακα διπλής εισόδου για την αυτοαξιολόγηση- ετεροαξιολόγηση μαθητών και Ομάδας

Μαθησιακό Αντικείμενο που περιλαμβάνει ανοιχτή δραστηριότητα πλαισιωμένο με την αναπαράσταση συναισθημάτων σε αντιστοίχιση με διαφορετική τη διάθεση που έχουν οι μαθητές σε καταστάσεις της καθημερινότητας τους μέσα και έξω από την τάξη.

...
Μετρήστε και γράψτε

Μαθησιακό Αντικείμενο ανοιχτής εφαρμογής για την εισαγωγή αριθμητικών δεδομένων και την ταυτόχρονη μετατροπή τους σε ραβδογράμματα ή κυκλικά διαγράμματα.

...
Πώς νιώθεις όταν...

Μαθησιακό αντικείμενο με 12 αληθινές φωτογραφίες που απεικονίζουν καθημερινές καταστάσεις από τη ζωή μας για να προκαλέσουν συζήτηση σε σχέση με τα συναισθήματα που τους προκαλούν.

...
Tangram

Δημιουργία απλών προκαθορισμένων σχεδίων, με τη χρήση των 7 σχημάτων Tangram (τρίγωνα, τετράγωνο και παραλληλόγραμμο).

...
Τροχός Πιθανοτήτων

Άρθρωμα που επιτρέπει την εκτέλεση πειραμάτων με θέμα τις πιθανότητες, μέσω ενός περιστρεφόμενου τροχού με δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων και μεταβολής του αριθμού τους.

...
Υδρολογικός Κύκλος

Στο λογισμικό οπτικοποίησης τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν τα διακριτά στάδια του κύκλου του νερού (εξάτμιση και διαπνοή συμπύκνωση, κατακρήμνιση (βροχόπτωση)

...
Λογικό παζλ - Η κοκκινοσκουφίτσα

Το λογισμικό “Κοκκινοσκουφίτσα” υλοποιεί μια σειρά από λογικά παζλ. Το ζητούμενο του παιχνιδιού είναι το παιδί να βοηθήσει την Κοκκινοσκουφίτσα να φτάσει στο σπίτι της γιαγιάς της, σχεδιάζοντας διαδρομές ή συντομότερες διαδρομές για να προσπεράσει το λύκο και αποφεύγοντας τα εμπόδια.

...
Κατασκευάζω παιχνίδια με απλά υλικά

Το λογισμικό παρέχει βήμα προς βήμα οδηγίες για την κατασκευή παιχνιδιών με απλά ανακυκλώσιμα υλικά. Οι οδηγίες δίνονται σε μορφή διαδραστικού βίντεο με καταγραφή της κατασκευής των παιχνιδιών. Επίσης δίνονται σχέδια και οδηγοί κατασκευής σε έντυπη μορφή.

...
Ψηφιακή βιβλιοθήκη πολυτροπικών λογοτεχνικών κειμένων

Το λογισμικό αποτελεί μια ψηφιακή βιβλιοθήκη πολυτροπικών λογοτεχνικών κειμένων. Η βιβλιοθήκη θα περιέχει λογοτεχνικούς τίτλους για παιδιά από διάφορα είδη πχ σιωπηλό βιβλίο, ιστορία με διακλαδώσεις.

...
Επεξεργαστής εννοιολογικών χαρτών και οπτικοποίησης εννοιών

Το λογισμικό, μέσα από ένα απλό και κατάλληλο αναπτυξιακά γραφικό περιβάλλον διεπαφής επιτρέπει την δημιουργία εννοιολογικών χαρτών, οπτικοποίησεων εννοιών ή και με βάση γραφικούς οργανωτές.

...
Αριθμοί - Base10-Blocks

Το λογισμικό αποτελεί προσομοίωση απτικών υλικών, εσφηνώσιμων κύβων(base ten blocks), που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών.

...
Μαθαίνω για τον εαυτό μου και τα ταλέντα μου

Μαθησιακό αντικείμενο με 15 κάρτες που απεικονίζουν πραγματικά χαρακτηριστικά του εαυτού μας, τα οποία μπορούν να γίνουν κατανοητά εύκολα από τα παιδιά.

...
Προσομοίωση απλού οικοσυστήματος

Στο λογισμικό οπτικοποίησης τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν τα διακριτά στάδια του κύκλου του νερού (εξάτμιση και διαπνοή συμπύκνωση, κατακρήμνιση (βροχόπτωση) καθώς και των εναλλασσόμενων του μορφών του (υδρατμός, βροχή, χαλάζι, πάγος χιόνι) σε έναν κλειστό κύκλο που δεν τελειώνει ποτέ, ως μια εισαγωγική προσπάθεια κατανόησης των φυσικών φαινομένων αλλά και της διατήρησης της ύλης.

...
Προγραμματισμός 3

Άρθρωμα προγραμματισμού (εντάσσεται στις ΤΠΕ). Συγκεκριμένα περιλαμβάνει δραστηριότητες για την εκτέλεση μετακίνησης διαφορετικών χαρακτήρων (εικονικών ρομπότ) με εντολές προγραμματισμού για την εκτέλεση μιας ακολουθίας εντολών (πρόγραμμα).

...
Προσομοιωτής – «Συνθέτω γρανάζια»

Άρθρωμα στο οποίο οι χρήστες πειραματίζονται προσαρμόζοντας γρανάζια δύο διαφορετικών μεγεθών σε μια εικονική επιφάνεια με οπές σε διάταξη πλέγματος, ώστε να μεταφέρουν την κίνηση από μια ανεμογεννήτρια στα γρανάζια και στη συνέχεια σε μια γεννήτρια ρεύματος, η οποία συνδέεται με οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Μέρος της προσομοίωσης αποτελούν διακόπτες που συνδέουν την γεννήτρια ρεύματος με τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.

...
Σχεδιασμός χώρου-χάρτη

Άρθρωμα που αφορά τη δημιουργία εικονιστικών και συμβολικών κατόψεων οικείων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των παιδιών (παιδικό δωμάτιο, σχολική αίθουσα, αυλή σχολείου). Η εφαρμογή παρέχει μια οργανωμένη συλλογή εικόνων (πανοραμικής οπτικής), όπως αντικείμενα εσωτερικού χώρου (πχ έπιπλα), β) εξωτερικού χώρου, και κουμπιά για το σχεδιασμό μιας διαδρομής ή για επισήμανση θέσης

...
Προγραμματισμός 4

Άρθρωμα προγραμματισμού (εντάσσεται στις ΤΠΕ). Συγκεκριμένα περιλαμβάνει δραστηριότητες για την εκτέλεση μετακίνησης διαφορετικών χαρακτήρων (εικονικών ρομπότ) με εντολές προγραμματισμού για την εκτέλεση μιας ακολουθίας εντολών (πρόγραμμα).

...
Επεξεργαστής Ψηφιδωτών - PixelArt Editor

Άρθρωμα στο οποίο οι χρήστες ζωγραφίζουν εικόνες με την τεχνική των ψηφιδωτών σε πλέγματα διαφόρων μεγεθών. Προσφέρεται η δυνατότητα συμπλήρωσης συμμετρικών εικόνων, καθώς και η δυνατότητα σχεδιασμού απλών γεωματρικών σχημάτων με τη χρήση "εντολών προγραμματισμού".

...
«Τις κάρτες δοκιμάζω, τα αθλήματα με τις μπάλες τους ταιριάζω»

Κύριος σκοπός των δραστηριοτήτων είναι οι μαθητές/τριες να προσεγγίσουν στόχους από τη μαθησιακή περιοχή της Κινητικής Αγωγής και συγκεκριμένα της υποενότητας «Αθλητική- Πολιτιστική Παράδοση και Δημιουργική Κίνηση» μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων παιγνιώδης μορφής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΞΗΣ: Σοφία Χωλίδη, PhD ΙΕΠ, Σύμβουλος Β

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

 • Φεσάκης Γιώργος, Καθηγητής του Τμήματος των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Χατζηγιάννη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Ανδρομάχη Φιλιππίδη, ΕΔΙΠ Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών, PhD
 • Αναστασία Μισιρλή, ΕΔΙΠ Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών, PhD
 • Αγγελική Τζαβάρα, ΕΔΙΠ Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών, PhD
 • Μαριολένη Παρίση, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Νηπιαγωγών, PhD
 • Αναστασία Κωνταντοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Νηπιαγωγών, MSc
 • Ανθή Αρκούλη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Νηπιαγωγών, MSc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Χριστόφορος Καραχρήστος, Πληροφορικός, MSc

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ/ ΓΡΑΦΙΚΑ: Φρίντα Κριτικού, Γραφίστρια

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Άλκης Γεωργόπουλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 Πληροφορικής, PhD
 • Δημήτρης Νικολός, Πληροφορικός, MSc
 • Δημήτρης Μαρκούζης, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 Πληροφορικής, MSc
 • Ιωάννης Κεφάλας, Πληροφορικός
 • Ευαγγελία Πεταυράκη, Πληροφορικός
 • Άρτεμις Γεωργοπούλου, Πληροφορικός
 • Μυρτώ Γεωργοπούλου, Πληροφορικός
 • Φωτεινή Τσιάμη, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 Πληροφορικής, MSc

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα (CC BY-NC-SA 3.0 GR)

...