Επίλεξε και συμπλήρωσε τον καιρό στο αντίστοιχο κελί για την κάθε ημέρα.
Στη συνέχεια, παρατήρησε το ραβδόγραμμα στο φύλλο δεξιά στην οθόνη σου, και προσπάθησε να κάνεις υποθέσεις για τον καιρό της επόμενης εβδομάδας!