Ταίριαξε τον αθλητικό εξοπλισμό που βρίσκεται πίσω από τις κάρτες. Συνέχισε μέχρι να τις ταιριάξεις όλες.
Ταίριαξε τον αθλητικό χώρο με τον αντίστοιχο αθλητικό εξοπλισμό που βρίσκεται πίσω από τις κάρτες. Συνέχισε μέχρι να τις ταιριάξεις όλες.