Βοήθεια Αρχική Προηγούμενο

1

Επόμενο Έλεγχος Πρόσθεσε μπλε Αφαίρεσε μπλε Πρόσθεσε κόκκινο Αφαίρεσε κόκκινο Πρόσθεσε κόκκινο Αφαίρεσε κόκκινο